Πολιτική Email Marketing

Η πολιτική email marketing της εταιρείας μας είναι πλήρως συμβεβλημένη με τον κανονισμό GDPR ο οποίος ισχύει μόνο για δεδομένα που αφορούν άτομα και δεν σχετίζεται με στοιχεία από επιχειρήσεις. Τα δεδομένα που σχετίζονται σαφώς με μια επιχείρηση όπως το όνομα και τη διεύθυνση της επιχείρησης, ο αριθμός τηλεφωνικού κέντρου της επιχείρησης και το info@email, department@email, company@email δεν υπόκεινται στους κανόνες συμμόρφωσης GDPR. Ωστόσο, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσωπικού των επιχειρήσεων μπορεί να εμπίπτουν σε μια ταξινόμηση των “προσωπικών δεδομένων”. Όταν υπάρχει ένα όνομα στο σώμα μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτή η διεύθυνση μπορεί να μετράει ως “προσωπικά δεδομένα” ανεξάρτητα από τη μορφή του ονόματος (αρχικοποιημένη, συντομευμένη κ.λπ. Πχ john@email ή js@email).

Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (άρθρο 4.1) νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί («πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αναγνωριστικός αριθμός, δεδομένα θέσης, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερους παράγοντες που είναι συγκεκριμένοι για τις φυσικές, φυσιολογικές, γενετικές, πνευματικές, οικονομικές, πολιτιστικές ή κοινωνικές ταυτότητες αυτού του φυσικού προσώπου.

Παραδείγματα Προσωπικών Δεδομένων από Ευρώπη

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται από την εταιρεία μας σε επεξεργασία σύμφωνα με τον GDPR και συμμορφώνονται πλήρως με τις διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης.

Συλλογή emails που δεν είναι role based emails και μπορεί να θεωρηθούν ως προσωπικά δεδομένα, έστω και αν ανήκουν σε προσωπικό επιχειρήσεων, γίνεται μόνο με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Μέσω φορμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος που συμπληρώνετε, κατά τη διάδρασή σας με τον ιστότοπο μας, το blog μας, τα social media κανάλια μας & τις Google διαφημίσεις μας

2. Μέσω συμμετοχής σας σε webinars, live stream events ή φυσικά events που διενεργεί η εταιρεία μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα

3. Μέσω διάδρασης με την εταιρεία μας με επαγγελματικές συναντήσεις, σε εκθέσεις, με τηλεφωνικές κλήσεις, με email/μηνύματα από εσάς προς εμάς, είτε ως πελάτες, είτε ως ενδιαφερόμενοι για τις υπηρεσίες μας

Τα email αυτά χρησιμοποιούνται για σκοπούς έρευνας, email marketing και διαφημιστικούς σκοπούς remarketing, αφού έχει πρώτα ληφθεί προφορικώς ή γραπτώς η άδεια σας.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε τα δικαιώματα σας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας βάσει GDPR. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κάνετε unsubscibe από τη σχετική λίστα στην οποία έχετε καταχωρηθεί ή εναλλακτικά να απευθυνθείτε στο dpo@connectingdots.gr
για τα σχετικά αιτήματά σας, όπως πχ. ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον από εμάς ενημερώσεις.